Bellingeweer

Bellingeweer

In 1971 gingen enkele amateurschilders samen schilderen in het koetshuis van ‘Huize Bellingeweer’, waar een van de leden woonde. Ook toen was het samen schilderen bedoeld om elkaar te stimuleren en inspireren. De deskundige begeleider was toen Han Douma. Bellingeweer is een stichting met een klein bestuur van drie leden, dat enkele keren per jaar vergadert. Op de nieuwjaarsbijeenkomst wordt de gang van zaken besproken en de komende activiteiten, zoals exposities, een excursie en wat zich aandient. Ook wordt dan wel eens een thema uit de kunst behandeld, door onze eigen docent of iemand van buiten.