Thema’s

Werkwijze & Thema’s

Voor ieder seizoen worden een viertal thema’s vastgesteld op initiatief van onze begeleider.  Elk thema wordt geïntroduceerd voordat wij er zo’n twee maanden aan werken. Aan het eind wordt het gemaakte werk besproken en het verrast ons telkens weer hoe eenzelfde thema zo’n divers resultaat te zien geeft.

Onze begeleider laat ons veel ruimte voor eigen interpretatie, maar brengt wel zaken als kleurgebruik, compositie, materiaaluitdrukking, perspectief onder onze aandacht, soms met nadruk en in het algemeen, soms terloops en individueel. Meestal wordt gewerkt met acryl- of olieverf, soms ook met ander materiaal of een combinatie.