Home

Welkom op de website van schildergroep ´Bellingeweer´ te Dalfsen. Wij komen gedurende het schooljaar één keer per 2 weken op maandagavond bij elkaar in de Baron Van Dedemschool. Onder de deskundige begeleiding van onze begeleider, werken we wisselende thema’s uit. Vanaf september 2015 is dat Riët Stegehuis.
De variatie van de thema’s en ons werk stimuleert en inspireert ons telkens weer.

info@schildergroep-bellingeweer.nl